פיתוח חשיבה ויצירתיות אצל מחוננים – על החשיבות שבכך

ידוע כבר לא מעט שנים עד כמה פיתוח החשיבה, פיתוח היצירתיות אצל מחוננים תורמים הן לתחושה העצמית שלהם והן ליכולות השונות שלהם. על פי ממצאיהם של יותר מ-20 מחקרים, שנערכו בין השנים 1984 ל-2014, נמצא כי פיתוח חשיבה אצל מחוננים באמצעות מרכזי העשרה ייחודיים המותאמת לצרכיהם וליכולותיהם משפיע באופן חיובי …