מחוננים עם לקויות למידה – יש דבר כזה?

אם בעבר היה נהוג להפריד בין לקויות למידה לבין ילדים בעלי יכולות גבוהות, הרי שכיום, ולאור ממצאים רבים שנתגלו בשטח, נראה כי ישנו קשר בין השניים ולקויות למידה אצל מחוננים בהחלט אפשרויות. לקויות למידה, בין אם הן באות לידי ביטוי בשפה, בהבעה בכתב, בחשיבה המתמטית או אולי בקריאה, מתמקדות למעשה …

לקויות למידה אצל מחוננים – מסתבר שיש דבר כזה

ישנם סוגים שונים של לקויות למידה. לקויות למידה מלוות בקושי מסוים בתחום כלשהו, בין אם בקריאה, בכתיבה, בחשיבה מתמטית ואפילו בשפה, שאליו יכולים להיות נלווים קשיים נוספים בתחומים אחרים, כמו בתחום הנפשי, החברתי וההתנהגותי וגם הרגשי. הליקוי מתגלה כאשר ישנו פער בין יכולתו האינטלקטואלית של הילד לבין ההישגים הלימודיים שלו. …