מחוננים ומצטיינים – הרשימה המלאה של כל מסגרות הלימוד בישראל

האגף לתלמידים מחוננים ומצטיינים במשרד החינוך מפעיל תכניות לתלמידים מחוננים ברחבי הארץ, בכלל זה גם כיתות מחוננים ייחודיות על-אזוריות בבתי ספר נבחרים וגם מרכזי מחוננים ומצטיינים (יום שליפה). היעד המרכזי בפיתוח המסגרות ותכניות הלימודים הייחודיות למחוננים הוא לאפשר לתלמידים אלה ליהנות ממערכת חינוך המכירה בצורכיהם המיוחדים (האינטלקטואליים והרגשיים) של התלמידים …

מהי מחוננות?

אנשים שונים מגדירים מְחוֹנָנוּת בדרכים שונות, ומתייחסים אליה באופנים שונים. מחוננות בעיני נשים לעומת מחוננות בעיני גברים בקרב הורים, למשל, אימהות מאמינות הרבה יותר מאבות שילדיהם עשויים להיחשב למחוננים. האבות נוטים להיות ספקנים יותר, לעומתן. מחקר שעסק בכך אף מצא כי גם כאשר ילדים מתויגים כמחוננים או כמצטיינים רשמית – …

למה חשוב לאבחן מְחוֹנָנוּת?

כל ילד שמתפתח באופן שאינו מאפיין את שאר בני גילו – ראוי לאבחון ולהערכה, כדי שאפשר יהיה להתערב בטיפוחו מוקדם ככל האפשר, באופן שהולם את מצבו ההתפתחותי ואת צרכיו. ואם זה ברור לכולם באשר לילדים בעלי עיכוב התפתחותי, לא מן הנמנע שהדבר נכון גם לילדים בעלי יכולות מיוחדות. יש שטוענים …