פיתוח חשיבה ויצירתיות אצל מחוננים – על החשיבות שבכך

ידוע כבר לא מעט שנים עד כמה פיתוח החשיבה, פיתוח היצירתיות אצל מחוננים תורמים הן לתחושה העצמית שלהם והן ליכולות השונות שלהם. על פי ממצאיהם של יותר מ-20 מחקרים, שנערכו בין השנים 1984 ל-2014, נמצא כי פיתוח חשיבה אצל מחוננים באמצעות מרכזי העשרה ייחודיים המותאמת לצרכיהם וליכולותיהם משפיע באופן חיובי על התפתחותם החברתית, כמו גם הרגשית של הילדים המחוננים וכן על הישגיהם בבית הספר.

העשרת ילדים מחוננים באמצעות פעילויות לפיתוח חשיבה ויצירתיות

העשרת הילד המחונן באמצעות פעילויות שונות, לרבות פעילויות המפתחות חשיבה, היא חלק בלתי נפרד כיום מאסטרטגיות הלימודים המותאמים לילדים מחוננים. תכניות העשרה נועדו לקדם את יכולת החשיבה של הילד, לאפשר לו להתנסות בתחומי מחקר שונים ולהעמיק את הלמידה שלו באופן עצמאי. בשל יכולותיהם הגבוהות מאד של ילדים מחוננים, מפנות אותם תכניות העשרה אלו לתכנים מורכבים וברמה גבוהה, על מנת ליצור להם סביבה יצירתית המצריכה חשיבה אינטלקטואלית. פיתוח החשיבה אצל מחוננים והעשרתם מתבססים על מגוון עשיר של תכנים, השונים במהותם מהתכנים הסטנדרטיים, שאליהם נחשפים ילדים שאינם מחוננים. מטרת ההעשרה איננה להאיץ בתלמיד, כי אם להעשיר אותו ולפתח את יכולת החשיבה והיצירתיות שלו.

התכניות השונות שנבחנו לאורך השנים במסגרת המחקרים נבדקו מול שכבות גיל שונות: מול תלמידי בתי הספר היסודיים, מול תלמידי חטיבות הביניים ומול תלמידי התיכון. התכניות שנבחנו היו תכניות העשרה מגוונות מאד, כחלק מפעילות בית ספריות, המתקיימות במהלך השבוע, כחלק ממחנות הקיץ, תכניות מיוחדות לסוף השבוע ועוד. נבדקו בכל אחת מהן מספר פרמטרים על מנת למצוא את הקשר בין פיתוח חשיבה אצל מחוננים וגם יצירתיות לבין יכולתם להגיע להישגים גבוהים עוד יותר: נבדקו ציוני המבחנים שלהם, כישוריהם בתחומים ספציפיים כמו שפות, מתמטיקה, מדע ועוד, ובמקביל נבדקה מידת השפעתם של מרכזי ההעשרה על התפתחותם החברתית ועל הישגיהם הלימודיים. נמצא, ובאופן מובהק, כי תכניות ההעשרה משפיעות משמעותית על הישגי התלמידים, ובמיוחד תכניות אינטנסיביות, המתקיימות במהלך חודשי הקיץ (בחופש הגדול). נמצא תכניות אלו השפיעו אף באופן חיובי על המדדים החברתיים של התלמידים המחוננים ועל המדדים הרגשיים שלהם.

לסיכום

קשה שלא להתרשם ממצאים אלה, ומצד שני, הם אינם מפתיעים. פיתוח חשיבה במסגרת העשרת התלמידים המחוננים ובאמצעות פעילויות ותרגילים שונים הוא בעל השפעה חיובית על תחומים רבים. ילדים מחוננים המשתתפים בפעילויות מסוג כזה נהנים ממסגרת החושפת אותם לתכנים חדשים, ליכולות חדשות ומחזקת מיומנויות קימות. מסגרות ההעשרה עוזרות בפיתוח חשיבתם של הילדים והיכולת שלהם להתמודד עם נושאים מורכבים מאד. מעבר ליכולת האינטלקטואלית הגבוהה מאד שלהם, יכולתם לפתח את היצירתיות באמצעות הפעילויות השונות, וגם את החשיבה, מאפשרת להם להגיע להישגים מרשימים במיוחד ולהצליח בהמשך לא מעט.