מחוננים עם לקויות למידה – יש דבר כזה?

אם בעבר היה נהוג להפריד בין לקויות למידה לבין ילדים בעלי יכולות גבוהות, הרי שכיום, ולאור ממצאים רבים שנתגלו בשטח, נראה כי ישנו קשר בין השניים ולקויות למידה אצל מחוננים בהחלט אפשרויות. לקויות למידה, בין אם הן באות לידי ביטוי בשפה, בהבעה בכתב, בחשיבה המתמטית או אולי בקריאה, מתמקדות למעשה בקושי מסוים. לקושי הזה עשויים להיות נלווים קשיים אחרים, הן בפן הנפשי, הן בפן החברתי והן בפן הרגשי (באחד או ביותר). כאשר מגלים אצל ילד לקות למידה כלשהי, הדבר נובע בשל הפער בין הישגיו הלימודיים, כפי שהם בפועל, לבין היכולת שלו. כלומר: ילד עם יכולות גבוהות אך עם הישגים לימודיים נמוכים.

איך נתפסו ילדים מחוננים עד לפני מספר שנים

העוסקים בתחום, וכך גם הסובבים את הילדים המחוננים, תפסו אותם כבעלי הישגים גבוהים, בעלי יכולות גבוהות במיוחד, כבעלי לא מעט כישורים וגם מיומנויות שאינן אופייניות לילדים בני גילם. את לקויות הלמידה הם שייכו לילדים שהישגיהם נמוכים. משכך הדבר, לא ניתן היה לשייך את לקויות הלמידה לילדים מחוננים. לקויות למידה אצל מחוננים באותן השנים נראות כמצב בלתי אפשרי. במאה הקודמת ערכו לילדים מחוננים מבחנים מיוחדים, מבחני אינטליגנציה, על מנת לסווג אותם ככאלה. המבחנים העידו על רמות גבוהות של אינטליגנציה, כאלו שעד אז נתפסו כבלתי אפשרויות לאפיין ילדים עם לקות למידה. כיום ניתן לילדים עם לקיות למידה להיבחן במבחני האיתור למחוננים בתנאים מותאמים ככל שנדרש.

ומה קורה כיום?

מדענים, אנשי חינוך וגם חוקרים שעוסקים בתחום יודעים להגדיר כיום את האינטליגנציה, אותו פרמטר שנבחן לפני לא מעט עשורים, כמכלול של מספר יכולות. ילד יכול להיחשב כאינטליגנט, אך להציג קשיים בתחומים מסוימים. כלומר, הוא יכול להיות בעל יכולות גבוהות בתחום כלשהו ובעל יכולות נמוכות בתחומים אחרים. בדיוק כפי שנתגלה בקרב מדענים נחשבים בעבר, כמו אלברט איינשטיין, שאמנם היו שם דבר בתחומם, ואף ניתן היה לקטלג אותם כ"מחוננים", אולם יחד עם זאת "סבלו" מלקויות אחרות, מקושי בתחומים אחרים (ובעיקר בתחומים החברתיים, רגשיים).

למרות המודעות הגבוהה כיום לצורך באיתור מהיר של ילדים עם לקויות למידה ולמרות הכלים השונים, העומדים לרשותם של בעלי המקצוע על מנת לעשות זאת, לא ידוע כיום מהו מספר הילדים המחוננים הסובלים מלקויות למידה. לקויות למידה אצל ילדים נותרו, במידה מסוימת, בגדר תעלומה. אולם, בשל הרצון הרב לסייע להם וגם היעד שנצטבר לאורך השנים – ההבנה כי לקויות למידה אצל מחוננים אכן אפשרויות, מגלים עם הזמן יותר ויותר ילדים בבית הספר ובמסגרות המיוחדות המיועדות להם קשיים שונים המעידים על לקות הלמידה. פעמים רבות, עוד לפני שזוהו ככאלה, נתפסים הילדים כעצלנים מאד וגם כחסרי מוטיבציה. מסתבר כי הדבר נובע בשל קושי רב בתחום מסוים, למרות היכולות הגבוהות שלהם בתחומים אחרים וההישגים המרשימים שלהם בבית הספר.