העשרה

העשרת ילדים מחוננים הוא אתגר של ממש. האינטליגנציה והיכולות הגבוהה מאפשרת להעשיר אותם באמצעות תכנים שונים ופעילויות מגוונות. הדבר יכול להיעשות במסגרת כיתתית (במסגרות הפורמליות), במסגרת חוגים למחוננים, שיעורי העשרה וקורסים בנושאים שונים.