הוראת מחוננים

ישנן כיום לא מעט גישות וגם תיאוריות המתייחסות להוראת מחוננים. אלו, מתייחסות באופן נקודתי ליכולות הגבוהות ולפוטנציאל העצום שגלום בהם והן עוזרות להביא את כל זה לידי ביטוי בסביבה מאתגרת ולא פשוטה. הוראת מחוננים היא הוראה המותאמת להם, כזו המפגישה בין תחומי דעת וענין שונים, בין היכולות וסגנונות למידתו של כל תלמיד ותלמיד. הוראה זו מתבססת על אסטרטגיות למידה שונות, שנאספו ונכתבו לאורך השנים.
הוראה זו מתחילה, בשלב הראשון, בהתייחסות למאפייניו המיוחדים של המחונן, בהיותו בעל יכולת למידה מהירה מאד ובהבנתו מושגים מורכבים ופשוטים. הוראת מחוננים לוקחת בחשבון את המיומנויות המתקדמות של המחונן בהשוואה לבני גילו, את היכולת הוורבלית המפותחת שלו לעיתים ואת תחומי העניין הרבים שלו. הוראת מחוננים שמה דגש רב מאד על מתן אתגר ועל פיתוח היצירתיות והמחשבה של המחונן. הילדים המחוננים, שלא כמו ילדים שאינם כאלה, נוהגים לשאול שאלות רבות, להתעניין וגם להפגין ידע רב. על המורה להצליח להתמודד עם כך ולגרות את מחשבתו של הילד. את זה הוא יוכל לעשות בעזרת תכניות לימוד מיוחדות, השונות במהותן מתכניות הלימוד המסורתיות, המקובלות כיום. אלו הן תכניות למצוינים, לילדים בעלי יכולות גבוהות עם פוטנציאל עצום בתחום שונים.
קרא עוד על הוראת מחוננים>>