הגשמה

ישנן לא מעט גישות ותיאוריות המתייחסות למחוננים. אלו, מתייחסות באופן נקודתי ליכולות הגבוהות ולפוטנציאל העצום שגלום בהם והן עוזרות להביא את כל זה לידי ביטוי בסביבה מאתגרת ולא פשוטה.